Sản Phẩm

Muỗng Trong

Muỗng Trong

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Muỗng Đục

Muỗng Đục

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Muỗng Kem

Muỗng Kem

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Muỗng Vip

Muỗng Vip

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa Nắp Pet

Ly Nhựa Nắp Pet

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa Nắp PP

Ly Nhựa Nắp PP

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa 1000ml

Ly Nhựa 1000ml

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa 900ml

Ly Nhựa 900ml

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa 800ml

Ly Nhựa 800ml

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Chai nước uống có gas

Chai nước uống có gas

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Chai chiết rót

Chai chiết rót

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Chai nước chấm

Chai nước chấm

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp 14

Khay xốp 14

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp 04

Khay xốp 04

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp 06

Khay xốp 06

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Hộp xôi

Hộp xôi

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Hộp khía

Hộp khía

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Hộp bánh bao

Hộp bánh bao

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Hộp cơm

Hộp cơm

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402

Ống hút thẳng 02

Ống hút thẳng 02

Kích thước: N/A

Liên hệ: 0909661402