Chi Tiết Sản Phẩm

  • đũa mập 18

  • Mã sản phẩm:
  • Kích thước: 6 x 18
  • Giá: Liên Hệ

  • đũa mập 6 x 18
    1 bao 20 đôi

Sản Phẩm Khác

Đũa mập

Đũa mập

Kích thước: 6 x 20

Liên hệ: 0909661402