Chi Tiết Sản Phẩm

  • Đũa mập

  • Mã sản phẩm:
  • Kích thước: 6 x 20
  • Giá: Liên Hệ

  • đũa mập 6 x 20
    1 bao 20 đôi

Sản Phẩm Khác

đũa mập 18

đũa mập 18

Kích thước: 6 x 18

Liên hệ: 0909661402