Chi Tiết Sản Phẩm

  • Khay xốp M16

  • Mã sản phẩm: M16
  • Kích thước: 22.5 x 16.0 x 2.0
  • Giá: Liên Hệ

  • 750 cái / thùng

Sản Phẩm Khác

Khay xốp M05

Khay xốp M05

Kích thước: 19.5 x 11.5 x 2.0

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp M14

Khay xốp M14

Kích thước: 20.0 x 14.5 x 2.0

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp M12

Khay xốp M12

Kích thước: 18.5 x 12.0 x 1.5

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp M06

Khay xốp M06

Kích thước: 19.5 x 11.0 x 2.5

Liên hệ: 0909661402