Sản Phẩm

đũa mập 18

đũa mập 18

Kích thước: 6 x 18

Liên hệ: 0909661402

Đũa mập

Đũa mập

Kích thước: 6 x 20

Liên hệ: 0909661402

Hộp vịt 168

Hộp vịt 168

Kích thước: 0909661402

Liên hệ: 0909661402

Hộp vịt 128

Hộp vịt 128

Kích thước: 0909661402

Liên hệ: 0909661402

Hộp vịt 118

Hộp vịt 118

Kích thước: 0909661402

Liên hệ: 0909661402

Hộp gà

Hộp gà

Kích thước: 0909661402

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp M16

Khay xốp M16

Kích thước: 22.5 x 16.0 x 2.0

Liên hệ: 0909661402

Muỗng Trong

Muỗng Trong

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Muỗng Vip

Muỗng Vip

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa Nắp Pet

Ly Nhựa Nắp Pet

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa Nắp PP

Ly Nhựa Nắp PP

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa 1000ml

Ly Nhựa 1000ml

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa 900ml

Ly Nhựa 900ml

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Ly Nhựa 800ml

Ly Nhựa 800ml

Kích thước: 0

Liên hệ: 0909661402

Hộp xốp 3 ngăn

Hộp xốp 3 ngăn

Kích thước: 0909661402

Liên hệ: 0909661402

Hôp nhựa 4 ngăn

Hôp nhựa 4 ngăn

Kích thước: 0909661402

Liên hệ: 0909661402

Hộp nhựa 1 ngăn

Hộp nhựa 1 ngăn

Kích thước: 0909661402

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp M05

Khay xốp M05

Kích thước: 19.5 x 11.5 x 2.0

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp M14

Khay xốp M14

Kích thước: 20.0 x 14.5 x 2.0

Liên hệ: 0909661402

Khay xốp M12

Khay xốp M12

Kích thước: 18.5 x 12.0 x 1.5

Liên hệ: 0909661402